TranslatorTaller de Telepresencia en LABoral PDF Print E-mail
xeral - tar0t esquizoanAlise
Sunday, 15 April 2012 14:18

telepresenciaAsistimos a este Taller de Telepresencia entre LABoral e Hangar no que experimentaremos diferentes modos de conexión remota e a súa relevancia. Se ben, a telepresencia se está empregando para monitorizar e controlar en termos máis amplos, estratexias e actividiades militares internacionais (temos o exemplo do Situation Room no Pentágono de EEUU), preguntámonos até qué punto non poderiamos/deberiamos contrarrestar, contraefectuar (Deleuze) este sistema, cunha experiencia e uns dispositivos de re-creación de imaxinario. Así, en vez da máquina militar, unha máquina de guerra que non ten como fin a guerra; senón a vida (de novo Deleuze-Guattari) ou se se quere, a dimensión sacra e biopolítica do ser humano (homo sacer, Agamben) que non remata de acontecer nos empregos convencionais dos mass-media e tecnoloxía.

 

Last Updated on Sunday, 15 April 2012 14:42
 

Newsflash