Translatorsubstancia PDF Print E-mail
xeral - glosario de conceptos
A substancia é a sub-stancia, aquilo que permanece ao cambio, ao devir, ao efímero... Mais se non houbese algo cambiante e efímero... que sería da substancia? Descartes insinúa esta concepción contemporánea da substancia, que vai tendendo pouco a pouco a cambiar o seu centro de gravidade, dende o que permanece... ata o que cambia. A noción que dende Aristóteles parecía a segura, a permanente, o fixismo da realidade... en Descartes vai obter certa ambigüidade decisiva, para os séculos que virán.
 

Newsflash