Translatordeseño do espazo A caverna de Platón PDF Print E-mail
xeral - A caverna de Platón

Tal como recomenda Artaud i en xeral, todo aquel que avoga por un novo teatro no que o espectador sexa partícipe, usuario inmediato do mesmo... o espacio integra a parte do público, dos espectadores dentro da súa escenografía e da súa acción. Os espectadores son tamén actores i eles mesmos están "en escea"... Por isto requerimos un espacio sen cadeiras no que instalaremos diferentes proxectores, focos, plataformoas, teas... inaugurando este espacio da caverna...

 

 

 

Newsflash